Faillissement veiling

Het overzicht van faillissement veilingen van de grootste online veilinghuizen in Nederland. Sla uw slag steeds meer consumenten weten de weg te vinden naar het kopen uit faillissement. Met de komst van de economische crisis is helaas voor veel bedrijven het doek gevallen.

Het is raar maar waar u als particulier kunt hier uw voordeel mee doen. Goederen worden openbaar verkocht en middels een faillissement veiling. Als u beschik over de Nederlandse nationaliteit kunt u gewoon deel nemen aan een veiling. Echter moet u wel goed opletten wat u koop en tegen welke prijs. De roerende goederen worden verkocht in de staat zoals ze verkeren. U heeft dus geen recht op garantie!


Let goed op: Het kopen op een faillissement veiling is niet geheel vrijblijvend. Bent u de hoogste bieder dan ben u altijd verplicht het goed af te nemen. Er is dus ook geen weg meer terug. Natuurlijk zijn er uitzonderingen echter zult u dan altijd onnodig kosten maken!

Opgeld: Bent u de hoogste bieder op een kavel dat een goed vertegenwoordigd dan zult u in de meesten gevallen opgeld moeten betalen aan het veiling bedrijf. Afhankelijk van organisatie is dit als snel tien tot en met twintig procent van het geboden bedrag. U betaald altijd meer dan u biet.

Plokgeld: Is een term die voorkomt bij een faillissementsveiling. De verkoper geeft geld aan de hoogste bieder. Vaak één procent van de gewenste opbrengst. Is het plokgeld 100 euro dan zal de gewenste opbrengst 10.000 euro zijn. Wanneer geïnteresseerde bieders lager inzetten bestaat de kan dat het goed niet word gegund.

BTW: Zoals in geheel Nederland geld word er Belasting toegevoegde waarde gerekend over het geboden bedrag maar ook over het opgeld. U betaald dus veel meer dan u bied.
Spookbieders: Hou bij een veiling altijd rekening dat er derde van uit de bank of belastingdienst mee kunnen bieden zonder risico. Deze personen bieden mee om de opbrengst te verhogen en de gewenste minimalen opbrengst te behalen.

Faillissement veiling | Veilingen faillissement

Een faillissement veiling komt tot stand wanneer de rechtbank uitspreekt dat een onderneming een rechtspersoon of natuurlijk persoon niet meer aan zijn betalings verplichten kan voldoen ook wel insolvent genoemd. Door de rechtbank wordt een curator benoemd deze persoon bepaalt in het geval van faillissement wat er met de failliete boedel gebeurt. De curator brengt in kaart wie de schuldeisers zijn. Regelmatig worden door curatoren een veilinghuis ingeschakeld om de boedel te gelde temaken; dit geschied dan in een faillissement veiling. De curator geeft hier uitsluitend opdracht voor, hij veilt zelfstandig geen goederen.

Verschillen tussen executie veilingen.
Faillissement veilingen verschillen enorm van elkaar. Er is een duidelijke scheiding in veilinghuizen zichtbaar. Zo wordt onroerend goed aangeboden bij specifieke veiling sites de meest bekende is wel veilingnotaris. Vaak omdat de hypotheeknemer zijn lasten niet meer kan voldoen. De veilingen vinden altijd plaats onder toezicht van een notaris en makelaar, u kunt bij beiden een uitgebreid beschrijving opvragen van het object, hier in worden zaken vermeld zoals de bouwkundige staat. Maar ook een schone grond verklaring en de kadestrale gegevens. Tevens kunt u inzage krijgen in eventuele achterstallige lasten aan bijvoorbeeld de gemeente.

Roerende goederen uit faillissement verkoop.
Roerende goederen worden aangeboden op andere sites, ook wel logisch deze goederen zijn makkelijker verhandelbaar er hoeft immers geen notaris bij te worden ingeschakeld. Het is vrij onduidelijk of goederen altijd uit faillissement afkomstig zijn, er worden immers ook vaak genoeg nieuwe keukens of meubels aangeboden. Het gaat hier dan om showroom modellen die op deze wijze snel en gemakkelijk worden verkocht. De verkoop geschiet dan ook door de eigenaar en het veiling huis en niet door tussenkomst van een curator of rechtbank


Comments are closed.